Publications (selected)

Popular media

Widmalm, Sten. 2020. Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet. Respons. Oktober, 5/2020. http://tidskriftenrespons.se/artikel/radsla-och-radikalisering-urholkar-det-rationella-samtalet/

 

Widmalm, Sten (with Christer Karlsson and Sharon Rider). 2020. Universitetet bör be Aronsson om ursäkt. Upsala Nya Tidning, 28 January 2020. https://unt.se/artikel/5re0dvwl

 

Widmalm, Sten (with Sharon Rider, Christer Karlsson, Lars Rönnblom, Bertil Lindahl, Li Bennich-Björkman, Per Elowsson, Torsten Gordh, och Svante Janson.). Den akademiska friheten ska gälla alla.  Upsala Nya Tidning, 13 february, 2020. https://unt.se/artikel/8j8gdo4l

 

 Widmalm, Sten (with Christer Karlsson and Sharon Rider). Ta ert ansvar och be Aronsson om ursäkt. Upsala Nya Tidning, 27 Juni 2020. https://unt.se/artikel/1r0yq7dl

 

Widmalm, Sten. 2020. Släpp studenterna loss i höst. Upsala Nya Tidning, 25 September, 2020.

https://unt.se/artikel/nrgg3ver

 

Widmalm, Sten. 2020. Skildring av ett ofattbart lidande. Upsala Nya Tidning, 25 September, 2020. https://unt.se/artikel/4jp92y7l

 

Widmalm, Sten. 2020. ”Widmalm: Fel att rasiststämpla alla vita. Upsala Nya Tidning. https://unt.se/artikel/5re026wl 16 January, 2020.

 

Widmalm, Sten. 2019. Kashmir och hindunationalismens gränser och konsekvenser

https://manskligsakerhet.se/

https://manskligsakerhet.se/2020/01/23/kashmir-och-hindunationalismens-granser-och-konsekvenser/

Januari 2020.Widmalm, Sten. 2019. De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig. Nr. 6.

http://tidskriftenrespons.se/nummer/2019-6/


 Widmalm, Sten. 2019. Nedåtgående trend för demokratin i världen. Upsala Nya Tidning. 26 November.

https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fasikt%2Fdebatt%2Fnedatgaende-trend-for-demokratin-i-varlden-5456223.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx


Widmalm, Sten. 2019. Kashmir och hindunationalismens gränser och konsekvenser

https://manskligsakerhet.se/

Widmalm, Sten. Parken som har blivit en metafor för det demokratiska partiets utveckling. Respons 4/19.

http://tidskriftenrespons.se/artikel/parken-som-blivit-en-metafor-det-demokratiska-partiets-utveckling/

 

Widmalm, Sten. Under Modi Govt, a Two-Pronged Attack on India's Democracy. TheWire. India. 7 April, 2019. https://thewire.in/politics/india-democracy-modi-government

 

Widmalm, Sten. Is India’s Democracy really in Decline? TheWire. India. 6 April, 2019.The Wire. https://thewire.in/politics/is-indias-democracy-really-in-decline

 

På normstyrningens bakgård. Respons. 1/2019. http://tidskriftenrespons.se/artikel/pa-normstyrningens-bakgard/

 

Dags för kritisk granskning av tron på fakta. Respons, 4/2018. http://tidskriftenrespons.se/artikel/dags-kritisk-granskning-av-tron-pa-fakta/

 

The ideology of economism can explain the rise of right-wing populism in upcoming Swedish election. Respons, 3/2018. http://tidskriftenrespons.se/artikel/ideology-economism-can-explain-rise-right-wing-populism-upcoming-swedish-election/

 

Samhällsvetare ser inte allvaret i demokratins kris. Dagens Nyheter (Debatt), 14 January 2018. https://www.dn.se/debatt/samhallsvetarna-ser-inte-allvaret-i-demokratins-kris/Under Modi Govt, a Two-Pronged Attack on India's Democracy. TheWire. India. 7 April, 2019. 

Is India’s Democracy really in Decline? TheWire. India. 6 April, 2019.The Wire. 


På normstyrningens bakgård. Respons. 1/2019. 

 

Dags för kritisk granskning av tron på fakta. Respons, 4/2018.


The ideology of economism can explain the rise of right-wing populism in the upcoming election in Sweden

In Respons, 1 August 2018.


Samhällsvetare ser inte allvaret i Demokratins kris. In Dagens Nyheter, 14 January 2018.


Politiker och medborgare oense om vinst i välfärden. DN-debatt. 27 February, 2017


Låt kollegiet välja, debate article in Uppsala Nya Tidning on the autonomy of Uppsala University. The argument is for more collegial control and less influence by corporate interests. With: [Shirin Ahlbäck Öberg, Torbjörn Andersson, Helena Danielson, Ulf Danielsson, Eva-Charlotte Ekström, Bengt Gerdin, Sverker Gustavsson, Ylva Hasselberg, Mats Hyvönen, Mats Leijon, Fred Nyberg, Henry Ohlsson, Sharon Rider, Stefan Swartling Peterson, Alexandra Waluszewski, Henrik Williams], 26 september 2016.

Widmalm, Sten. 2016. Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin. Tidskriften Respons. Nr. 3.

Widmalm, Sten. 2016. IMF, EU och den grekiska demokratin. Tidskriften Respons. Nr. 4.

The EU, crisis mangement, the refugee crisis and the Eurozone crisis in Upsala Nya Tidning, February 3, 2016.

Populism och intolerans hotar freden i Sydasien. In Svenska Dagbladet, 5 December 2015.

Akademikerförakt, härskarteknik och insinuationer. [With Christer Karlsson] In Upsala Nya Tidning, 3 December 2015.

Inte bara Naturvetenskap och matematik räknas, in ETC,10 October, 2015.

Dags för Lemne att lämna.Uppsala Nya Tidning. [with Li Bennich-Björkman, Christer Karlsson, Sharon Rider, Alexandra Waluszewski, Ylva Hasselberg, Thomas Persson, Jörgen Hermansson] May 17, 2015.

Tragiskt beslut. Uppsala Nya Tidning. [with Peter Oscarsson] April 15, 2015.

Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar.[With Frida Widmalm and Thomas Persson.] Dagens Nyheter. DN Debatt. 19 April, 2014.

Friheten är lätt att kasta bort - men svår att få tillbaka. Tidskriften Respons. Nov. 2013, pp.14-15

Skillnad på ideal och praktik. GU Journalen. Göteborgs Universitet. [with Shirin Ahlbäck Öberg and Christer Karlsson] Nr. 3, 2013.

MOOCs-studenter bildar B-laget.Uppsala Nya Tidning. [with Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Christer Karlsson, Sharon Rider, and Sven Widmalm.] May 17, 2013.

Självständighet blev toppstyrning. Uppsala Nya Tidning. [with Shirin Ahlbäck Öberg and Li Bennich-Björkman] January 3, 2013.

Om Universitetet bli Aktiebolag. Upsala Nya Tidning. With Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Hans Ellegren, Christer Karlsson, Jan Lindegren, and Sven Widmalm. 6 October, 2013.

Demonstrationer i Kaş, södra Turkiet. Sydsvenskan. 10 July 2013

Vårdens kontrollsystem bättre för andra områden. Dagens Nyheter. DN Debatt. Shirin Ahlbäck Öberg, Frida Widmalm. Publicerad 17 April, 2013.

En högskoleledning i fritt fall. Gefle Dagblad. [with Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich Björkman and Christer Karlsson] 9 March, 2012.

Vi är inte överens om en toppstyrd högskola. Gefle Dagblad. [with Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich Björkman and Christer Karlsson] 22 March, 2012.

Utvärdering blir ytvärdering. Respons, Nr. 6. 2012

Professionalism nedvärderas i den marknadsstyrda staten. [with Shirin Ahlbäck Öberg] Dagens Nyheter (Debatt). 26 October, 2012

Det finns alternativ till nationalismen. Respons. Nr. 2. 2012.

Bildt överbetonar demokratiutvecklingen i Pakistan. Sydsvenskan. 20 mars, 2012.

En förlorad idyll. Uppsala Nya Tidning. October 1, 2012

Bordlägg ny fördelning av resurser. [with Christer Karlsson, Jörgen Hermansson and Sven Widmalm] Uppsala Nya Tidning. 19 march, 2012

Hotet mot det breda universitetet. [with Li Bennich Björkman, Christer Karlsson, Jörgen Hermansson and Sven Widmalm] Uppsala Nya Tidning. March 15, 2012

Kontrollerna gör arbetet ineffektivare(with Åsa Constanda, Christer Karlsson and Jörgen Hermansson) , in Uppsala Nya Tidning 14 December, 2011

Styrsystem utan styrsel[with Åsa Constanda, Christer Karlsson and Jörgen Hermansson], in Uppsala Nya Tidning 27 November, 2011

”Trafikfarligt vid skolorna - eller kanske inte”, in Uppsala Nya Tidning 10 October, 2011

”Kommunen kraftlös i trafiksäkerhetsfrågor”, in Uppsala Nya Tidning 20 October, 2011

”Föräldrar slåss för trafiksäkerhet”, in Uppsala Nya Tidning 7 November, 2011

”Oklart besked om trafik vid skolorna”, in Uppsala Nya Tidning 27 October, 2011

”Därför håller USA ihop”, in Uppsala Nya Tidning, 22 February, 2011

“Lokaldemokratin åsidosätts”, in Uppsala Nya Tidning, 7 September, 2010.

“Pakistan – Inte bara en mardröm”, in Uppsala Nya Tidning, 13 July, 2010.

“Pakistan behöver hjälp”, in Sydsvenskan, 22 February, 2009.

”Rikta ljuset mot Öst”, in Dagens Nyheter, 3 December, 2008.

”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”, with Sven Oskarsson. DN Debatt, Dagens Nyheter. 23 September 2008.

Pengarna bakom terrorn, in Dagens Nyheter, 13 June, 2008.

Militär behövs i Darfur, in Sydsvenska Dagbladet, 19 November 2007.

Den envise bankiren ger tro på människan, in Svenska Dagbladet, 14 June, 2007

Slutförvaring endast en skenbar lösning, in Svenska Dagbladet, 9 January 2007

Terrorstämplad är för alltid rättslös, in Svenska Dagbladet, 21 February, 2007

Ett litet steg för Fuglesang, in Svenska Dagbladet, 7 December, 2006

Västvärldens stjälpande hand (Western Aid – More of a Hinderance than Help?) (Book review), in Axess no. 9, 2006

Mer Makt till Massorna (Indian Devolution) in Axess, no. 8, 2006.

Valobservatörer gjorde mer skada än nytta i Uganda (Watching African Democracy), in Axess, no. 2, 2006.

Kina-OS en chans att göra pr för demokrati, in Svenska Dagbladet, 11 May 2006

Ge mindre makt åt valskolkare in Sydsvenskan, 7 July, 2004

Den sociala ordningen kastas om. (India in the balance) in Axess, no. 2, 2004.

Demokrati med en miljard invånare. Forskning och Framsteg. no. 2, 2004

Mot Ein Ny Kald Krig? In Syn og Segn. June 2003.

Relativism är granne med revisionism (Revisionism is next to relativism). in AXESS, issue no. 5, 2003. English version available at: http://www.axess.se/english/archive/2003/nr5/curre...

Gränsen i ett nytt kallt krig skär genom Kashmir in AXESS (Utblick) October 2002.

EU har förbisett Indiens roll, review of "India Emerging Power" by Stephen Cohen, in AXESS September 2002.

USA - en bricka i spelet om Kashmir, in Svenska Dagbladet (Under strecket) 9 July, 2002.

Det säkerhetspolitiska paradigmskiftet i Sydasien. Framtider, no. 3, 2001

Delar av Sydasien kan destabiliseras in Svenska Dagbladet (Kommentar) 18 September 2001

IT och Socialt kapital in Svenska Dagbladet (Kommentar) August 2001

“Enkel” konflikt blir svårlöst med tiden in Svenska Dagbladet (Kommentar) 6 June 2001

Människan förvärrar ekologiska katastrofer in Svenska Dagbladet (Kommentar) 6 March 2001

En bomb räcker för att rubba jämvikten in Svenska Dagbladet (Kommentar) 3 January 2001.

IT i Indien – Bill Gates på besök i New Delhi in Svenska Dagbladet (Kommentar) 12 October 2000.

Ett år efter fjärde kriget, in Svenska Dagbladet (Samtider) 9 September 2000.

Användarna utan handledning, in Svenska Dagbladet (Kommentar) 21 August 2000.

Livscykelhypotesen lämplig för Sverige, in Svenska Dagbladet (Kommentar) 5 June, 2000.

Nyckeln till en god utveckling i tredje världen, in Svenska Dagbladet (Under strecket) 21 February, 2000.

Ett sätt att öka sitt politiska kapital in Svenska Dagbladet, (Kommentar) 11 February, 2000.

Hisnande utmaningar in Svenska Dagbladet, (Kommentar) 5 November, 1999.

Terror (o)balans i Sydasien in Svenska Dagbladet, (Kommentar) 5 September, 1999.

Två vägar mot framtiden in Svenska Dagbladet, (Kommentar) 11 August, 1999.

Två nationer med höga insatser in Svenska Dagbladet, (Kommentar) 10 August, 1999.

En kritisk konflikt i Sydasien in Svenska Dagbladet, (Samtider) 20 June, 1999.

Afrikas framtid: protest, liberalisering, demokrati in Svenska Dagbladet, 15 November 1998.

Ökad krigsrisk i Sydasien in Uppsala Nya Tidning, 2 June 1998.

Är vilda växter gratis? in Svenska Dagbladet, 28 March, 1998.

Indien genom sex ögon, [Review of Unending Metamorphoses: Myth, Satire and Religion in Salman Rushdie's Novels by Margareta Petersson. 1996. Lund University Press; Indien i stort och smått: 1947-1997: Ett halvt sekel av framgång och motgång by Samuel Strandberg. 1997. AB Samuel Travel.; The Invisibles: A Tale of the Eunuchs in India by Zia Jaffrey. 1997. Weidenfield & Nicolson. 1996. Pantheon Books] in Svenska Dagbladet (Kultur) 14 January, 1998.

Vågspel i Kashmir - När centralregeringen tvingar igång demokratin , in Sydasien, October 1996.

Mångfalden håller ihop Indien, in Svenska Dagbladet 15 August, 1997.

Den livsfarliga politiken, in Svenska Dagbladet 13 September, 1996, p.4.

Inför valet på lördag - 100 politiker har mördats i Indien, in Uppsala Nya Tidning, 13 June, 1991, p.23.

Markant ökat våld i världens största demokrati, in Uppsala Nya Tidning, 13 June, 1991, p.23.

Demokratin som inte dog, in Vagabond, no. 5, 1991. Reprinted in Anita Danielsson and Ulla Siljeholm, Handboken - Språket och Människan, Natur och Kultur, Stockholm 1996.

Giftigast är Hemgiften in Vagabond, no. 5, 1991.

Articles

Widmalm, S. (2019) “India’s declining democracy”. Reviewed and published by East Asia Forum (Australia). https://www.eastasiaforum.org/2019/09/27/indias-declining-democracy/


Widmalm, S. (2019) “Democratic virtues and educational institutions in India – black swans in conflict-ridden Jammu and Kashmir”, Journal of Peace Education, published online 23 August 2019: https://doi.org/10.1080/17400201.2019.1657818


Persson, T., Parker C.F. and Widmalm, S. (2019) “How trust in EU institutions is linked to trust in national institutions: Explaining confidence in EU governance among national-level public officials”, European Union Politics, Vol. 20, No. 4: 629–648, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1465116519857162

 

Parker, C.F., Persson, T., and Widmalm, S (2018) “The Effectiveness of National and EU-level Civil Protection Systems: Evidence from 17 Member States”, Journal of European Public Policy, Vol. 26, No. 9: 1312–1334, https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1523219.

 

Persson, T., Parker, C.F. and Widmalm, S. (2017) “Social trust, impartial administration and public confidence in EU crisis management”, Public Administration 95(1): 97-114. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padm.12295

 

Widmalm, Sten. 2018. Review of Amrita Basu's "Violent Conjunctures in Democratic India". Commonwealth and Comparative Politics. 11 March.

https://www.tandfonline.com/eprint/eFfTAKh2PBJXfeYcN3fU/full

l

Widmalm, Sten.  2016:1. "After NPM, curb your enthusiasm over the Principal Agent Theory". Statsvetenskaplig Tidskrift. Special issue on what comes after New Public Managament.

Ahlbäck Öberg, Shirin and Sten Widmalm. 2016:1. "Om att göra rätt även när ingen ser på.  Statsvetenskaplig Tidskrift. Special issue on what comes after New Public Managament.

Widmalm, Sten. 2015. ”Den bräckliga tilliten.” Psykisk hälsa. No. 3.

Oskarsson , Sven and Sten Widmalm. 2016. Personality and Political Tolerance – Evidence from India and Pakistan. Political Studies. March, 64:1.

Widmalm, S. ”Informerad och intolerant? Om antidemokratiska värderingar i låg- och mellaninkomstländer.” Statsvetenskaplig Tidskrift. Issue 2. 2014.

Widmalm, S. “Prejudice, Bigotry, Assertiveness, and Supremacism. Understanding Variations in Political Tolerance as a Key to Democratic Viability”, in Statsvetenskaplig Tidskrift, 2013, 115:4, pp. 293-312.

Widmalm, S. and S. Oskarsson. “Political Tolerance in India - Descriptions and Explanations from the Heartland” in Asian Survey. 2013. Vol. 53. Number 3. Pp. 533-558.

Widmalm, S. , Karl-Oskar Lindgren, Parama Bal Mishra. “Who Imitates Whom? Tentative Results on Gender and Corruption in India” [under review]

Widmalm, S. Baniks “Elusive Development”. Tidsskrift for Samfunnsforskning. 2011. No. 3, Årgang 52.

Widmalm, S. [With Sven Oskarsson and Karolina Hulterström] Tolerance in Challenging Political Environments in Uganda, Kenya, India, and Pakistan. Statsvetenskaplig Tidskrift. Issue 1. 2010. Pp. 105-112.

Widmalm, S. [With Karl-Oskar Lindgren and Magdalena Inkinen] ”Who Knows Best What the People Want - Women or Men? - A study of political representation in India” in Comparative Political Studies. 2009. Vol. 42, no. 1, 31-55.

Widmalm, S. "The Return of the Periphery". Forum for Development Studies, 2007, (2:07).

Widmalm, S. Commentary on Welzel, Inglehart and Deutsch: “Social Capital, Voluntary Associations, and Collective Action: Which Aspects of Social Capital Have the Greatest ‘Civic’ Payoff?”, Journal of Civil Society, 2005 (1:3).

Widmalm, S.The Utility of Bonding Social Capital. Journal of Civil Society, 2005 (1:1).

Widmalm, S.Explaining Corruption at the Village and Individual Level in India: Findings from a Study of the Panchayati Raj Reforms. Asian Survey, 2005 (45:5).

Widmalm, S. Trust and Tolerance in India – Findings from Madhya Pradesh and Kerala. India Review, 2005 (4:3).

Widmalm, S. Decentralisation and Development - the Effects of the Devolution of Power on Education in India. July-December 2001. Madhya Pradesh Journal of Social Science.

Widmalm, S. Review of “Society, State and Security – The Indian Experience” by Verghese Koithara (Sage 1999). Journal of Peace Research, 2001, 38: (1) (115-116 JAN) .

Widmalm, S. Defining Partnership with Africa - Sweden’s new Africa policy and strategies for relations with democratic and authoritarian states. Forum for Development Studies, 1999, (2:99).

Widmalm, S. The Rise and Fall of Democracy in Jammu and Kashmir 1975-1989. Asian Survey, November 1997 (37:11).

Widmalm, S. Demokrati och Etnicitet, Internationella Studier, 1993, (1), pp.63-76.

Widmalm, S. Indias Demokratiske Paradoks, Internasjonal Politikk, (with Hans Blomkvist), (4), 1992, pp.421-430 .

Books

Single author

Widmalm, Sten. (2008) Decentralisation, Corruption and Social Capital – From India to the West. Small Country.

Widmalm, Sten. 2016. Political Tolerance in the Global South – Images from India, Pakistan and Uganda. London, Routledge.

Widmalm, Sten. (2008) Decentralisation, Corruption and Social Capital – From India to the West. Sage Publications: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.

Widmalm, Sten. 2006. Kashmir in Comparative Perspective - Democracy and Violent Separatism in India. (An updated and reworked paperback version of my book published by Routledge/Curzon in 2002) Foreword by Ian Talbot). Oxford University Press.

Widmalm, Sten. 2002. Kashmir in Comparative Perspective - Democracy and Violent Separatism in India. London: Routledge/Curzon. (An re-worked and updated hardcover version of my Ph.D. dissertation published in 1997)

Widmalm, Sten. 1997. Democracy and Violent Separatism in India - Kashmir in a Comparative Perspective. Ph.D. diss., Department of Government, Uppsala University, Uppsala.


Editor, Co-authored, Co-editor


Widmalm, Sten, Charles Parker, and Thomas Persson. 2019. Civil Protection Cooperation in the European Union - How Administrative Culture and Social Trust Matter for Crisis Management. Palgrave, London.


Widmalm, Sten (editor). 2021 (forthcoming). Autocratization in South Asia. Routledge.  

 

Widmalm, Sten, with Jenni Sandström and Johannes Heuman. 2020. Oumbärliga samtal.

Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt. Daidalos.


Widmalm, S., Sandström, J., och Heuman, J. Introduktionskapitlet till Widmalm, Sten, with Jenni Sandström and Johannes Heuman. 2020. Oumbärliga samtal -Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt. Daidalos.


Widmalm, Sten, with Li Bennich-Björkman, Anna Jarstad, Jörgen Hermansson, Christer Karlsson, and Shirin Ahlbäck Öberg. "Det hotade universitetet". Stockholm: Dialogos Förlag. Forthcoming, 2016.

Widmalm, S., & Oskarsson, S. (Eds.). (2010b). Prometokrati - Mellan Diktatur och Demokrati. (Prometheocracy – Between Dictatorship and Democracy). Lund: Studentlitteratur.

Oskarsson, S., & Widmalm, S. (Eds.). (2010c). Myt eller Verklighet? - Om Samband mellan Demokrati och Ekonomisk Tillväxt. (Myth or Reality – About correlations between democracy and economic growth) Stockholm: Norstedts.


Chapters

Widmalm, S., Sandström, J., och Heuman, J. Introduktionskapitlet till Widmalm, Sten, with Jenni Sandström and Johannes Heuman. 2020. Oumbärliga samtal -Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt. Daidalos.

 

*Widmalm, S. 2019 ”New Public Management som överideologi”, i "Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden." Redaktör: Carl Cederberg. Utkommer 2019.

 

Widmalm, S., Persson, T., and Parker, Charles C.F. (2018a) The EU’s civilian crisis management capacity and the challenge of trust, i Bakardjeva Engelbrekt, Antonina, Michalski, Anna and Oxelheim, Lars (eds) The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.e-elgar.com/shop/the-european-union

 

*Widmalm, Sten. 2018. India. In Komparativ Politik. Lund: Studentlitteratur.

 

* Widmalm, Sten. 2017. India. In Komparativ Politik. Lund: Studentlitteratur.

 

* Widmalm, Sten. 2017 Vägar till politisk tolerans. In Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis - Kungliga Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok. Uppsala.

 

Widmalm, Sten. Nedförsbackar från den besvärliga demokratin.  I “Det hotade universitetet”, Eds.  Widmalm, Sten, Li Bennich-Björkman, Anna Jarstad, Jörgen Hermansson, Christer Karlsson, and Shirin Ahlbäck Öberg., Stockholm: Dialogos Förlag. 2016.

 

Widmalm, Sten, Thomas Persson and Charles Parker. EU:s civila krishanteringsförmåga och tillitens utmaningar. I ”Europaperspektiv”, Niklas Bremberg, Mikael Eriksson, Joakim Gullstrand, Christian Jörgensen, Cecilia Magnusson Sjöberg, Red. 2016. Santérus Förlag

 

Widmalm, Sten. India. In Komparativ Politik. 2015. Lund: Studentlitteratur.

 

Widmalm, Sten. How much Popular Participation Can India’s Democracy Handle? In India’s Democracies. Eds. Arild Engelsen Ruud and Geir Heierstad. Forthcoming 2016. Oslo: Universitetsförlaget.

 

Widmalm, Sten. The Kashmir Conflict and Nationalism in India and Pakistan. In The Independence of India and Pakistan. Ed. Ian Talbot. 2013. Oxford University Press.

 

Widmalm, Sten (med Shirin Ahlbäck Öberg) (2013). "NPM på Svenska" i Patientens Pris, ed. Maciej Zaremba. Stockholm: Weyler förlag.

 

Widmalm, S. (2012) Med kärnvapen som insats. In ”Tungan på vågen – Vågmästare och balanspartier.” Makadam Förlag, (Editors: Jenny Björkman and Björn Fjaestad).  


Widmalm, S. (2010). Hvor mye folkelig deltakelse kan Indias demokrati håndtere? In Ruud, A. E. and Heierstad, G. (Eds.) Demokrati på indisk. Oslo: Unipub.Widmalm, Sten. "Nedförsbackar från den besvärliga demokratin". In Li Bennich-Björkman, Anna Jarstad, Jörgen Hermansson, Christer Karlsson, Shirin Ahlbäck Öberg, and Sten Widmalm (Eds.). Det hotade universitetet. Stockholm: Dialogos Förlag. Forthcoming, 2016.


Widmalm, Sten (med Shirin Ahlbäck Öberg) (2013). "NPM på Svenska" i Patientens Pris, ed. Maciej Zaremba. Stockholm: Weyler förlag.


Widmalm, S. (2012) Med kärnvapen som insats. In ”Tungan på vågen – Vågmästare och balanspartier.” Makadam Förlag, (Editors: Jenny Björkman and Björn Fjaestad).

Widmalm, S. (2011) Till Norges främste Bhadralok. Essays in Honour of Arild Engelsen Ruud. Oslo: NoFSA


Oksarsson, S., & Widmalm, S. (2010). Är prometokratierna förlorade? In S. Widmalm & S. Oskarsson (Eds.), Prometokrati - Mellan Diktatur och Demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Oskarsson, S., & Widmalm, S. (2010a). Ekonomisk tillväxt och demokrati - moderniseringsteorin. In S. Oskarsson & S. Widmalm (Eds.), Myt eller Verklighet? - Om Samband mellan Demokrati och Ekonomisk Tillväxt. Stockholm: Norstedts.

Oskarsson, S., & Widmalm, S. (2010b). Vår tids Graal - sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokrati. In S. Oskarsson & S. Widmalm (Eds.), Myt eller Verklighet? - Om Samband mellan Demokrati och Ekonomisk Tillväxt. Stockholm: Norstedts.

Widmalm, S. (2010a). Gud bevare Pakistan. In S. Widmalm & S. Oskarsson (Eds.), Prometokrati - Mellan Diktatur och Demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Widmalm, S. (2010b). Modernisering och anomie i Indien. In S. Oskarsson & S. Widmalm (Eds.), Myt eller Verklighet? - Om Samband mellan Demokrati och Ekonomisk Tillväxt. Stockholm: Norstedts.

Widmalm, S. (2010c). Prometokratins tidsålder. In S. Widmalm & S. Oskarsson (Eds.), Prometokrati - Mellan Diktatur och Demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Widmalm, S., & Oskarsson, S. (2010a). Demokrati och ekonomisk tillväxt. In S. Oskarsson & S.

Widmalm (Eds.), Myt eller Verklighet? - Om Samband mellan Demokrati och Ekonomisk Tillväxt. Stockholm: Norstedts.

Widmalm, S. ”Indiens författningskultur – enighet om att vara olika”, in Anders Melbourne (Ed.), Författningskulturer – Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Sekel Bokförlag: Lund. 2009.

“Rätten att få vara eljest” in Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson and Barry Holmström (editors) Statsvetare ifrågasätter. Acta Universitas Upsaliensis. 2008

”Indian Devolution” in From Embracing Globalisation to the Limits of Tolerance. Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål. 2006

”A new cold war” in Hall Gardner (editor) New World, New Europe, New Threats: NATO and the European Union in the New Millennium. Ashgate. 2004

”What are decentralisation and Panchayati Raj reforms, and who likes them” in L.C. Jain. (ed.), Decentralised Governance - Essays in Honour of George Mathew. Orient Longman Limited. 2004.

“Den Sociala Ordningen Kastas om” in Indien Kastar Loss – Press Under Press. Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål. 2004 (Article previously published in Axess – see below)

“Var slutar Kashmirkonflikten?” A chapter based on the lecture on the security situation in South Asia held at Forsvarets Høgskola in Oslo, Luftkrigsskolen i Trondheim, February 2003. The chapter is published in “Luftmakt 2020 - Fremtidige konflikter og utfordringer - GILs Luftmaktseminar 2003, Karl Selanger (Ed.). Royal Norwegian Air Force Academy: Trondheim

“Relativism är granne med revisionism” in Från Svart Ekonomi till Sanningens Återkomst. Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål. 2003 (Article previously published in Axess – see below)

”Krig og rasjonalitet – Kashmirkonfliktens dynamikk i den Sørasiatiske atomvoppenrustingen” in Nærbilder av India – Samfunn, Politikk og Utvikling. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo. 2000.

”The Kashmir Conflict” in Sipri Yearbook 1999. Oxford University Press. 1999

"The Rise and Fall of Democracy in Jammu and Kashmir 1975-1989", included in: Amrita Basu and Atul Kohli, eds. State and community conflict in India, Oxford University Press. 1998.

Other

A Study of Decentralisation and Education in India. A film produced with support from the Swedish International Development Agency and the Faculty of Social Sciences at Uppsala University. 1999. Playing time: 33 minutes. VHS and DVD.

Säkerhetsdilemman i Indien-Pakistan: Kashmirkriget och nya konfliktscenarion. (Security dilemmas in the India-Pakistan relations: The Kashmir war and new conflict scenarios). 2004 Published in “En debattserie från försvarsberedningen”. Ministry of Defence. Sweden. Foreword by Defence Minister Leni Björklund.

Development Lectures 1 & 2 – Studying Corruption : Democracy Assistance Lectures on DVD produced for “Master’s Programme in Development Studies”.

Jämförande Politik A, distans. A course in political science and comparative politics at Uppsala University, delivered on CD-rom.